برچسب: خدماتی

05 اردیبهشت 1399

وب سایت مرکز تخصصی شنوایی سنجی آوای قاصدک 

وب سایت مرکز تخصصی شنوایی سنجی آوای قاصدک  وب سایت وب سایت مرکز تخصصی شنوایی سنجی آوای قاصدک  در اردیبهشت ماه 1399 توسط شرکت تسنیم

20 اسفند 1398

وب سایت اجاره دستگاه هایفوتراپی

وب سایت اجاره دستگاه هایفوتراپی  وب سایت اجاره دستگاه هایفوتراپی در اسفند ماه 1398 توسط شرکت تسنیم رایانه شرق ، طراحی و راه اندازی گردیده

05 بهمن 1398

کلینیک پوست مو و زیبایی گوهردشت

وب سایت کلینیک پوست مو و زیبایی گوهردشت وب سایت کلینیک پوست مو و زیبایی گوهردشت در بهمن ماه 1398 توسط شرکت تسنیم رایانه شرق