ویژه کامپیوتر

معرفی محصولات و خدمات ، به صورت فیلم و صوت و متن که در قالب یک لوح فشرده طراحی و آماده می گردد را کاتالوگ الکترونیکی می گویند.

شرکت تسنیم رایانه شرق از سال 1383 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال بوده و به ارائه محصولات و خدمات می پردازد .

 

مجوزها